اعلام نتایج اولیه

اسامی منتخبین راه یافته به مرحله دوم (به‌ترتیب حروف الفبا)

 • ابراهیمی بروجنی سیده حکیمه
 • ابراهیمی دستگردی مهناز
 • ابراهیمی سیده نرگس
 • احمدی عاطفه
 • اساعیل پور سمانه
 • اسدی سطری ندا
 • اصل دهقان زهرا
 • افسرده حدیث
 • افشار الهه
 • افشارمند ایلیا
 • افشاری پور فائزه
 • اکبری پریسا
 • اکبری فاطمه
 • امامی یاسمن
 • آذین پور احسان
 • آزاد نسترن
 • آقایی غزاله
 • آهنگر داودی محمد
 • بدر عظیمی لیلا
 • برادران مریم
 • برزگر نصرآبادی مریم
 • برومند یکتا نرگس
 • بهرامی محیا
 • بیات شبنم
 • پیشگر فریبا
 • تلخابی سعیده
 • توسلی رکن آبادی مریم
 • جمالی پریزاد
 • جمشیدی فرهاد
 • جوشش نرگس
 • چشمی زهرا
 • چمیانی الهه
 • حاجی پور کوچه فروغ
 • حاذقی عسل
 • حبیب وند محبوب
 • حسنی یزدی سارا
 • خدابنده لو پرستو
 • خضری کوثر
 • دارابیان صبا
 • دانشور همراز
 • دلداده دریا
 • ذوالفقاری فهیمه
 • رحیم پور ریحانه
 • رحیمی نمین ایلگار
 • رسولی زهرا
 • رضائیه زاد سحر
 • زاهدی کیا شیرین
 • زمانی بابگهری فاطمه
 • زهدی زهرا
 • سلیمانی ناهید
 • شاه گل زاده مریم
 • شکری مژده
 • شکوهی آدریا
 • شمس اسفندآبادی آتنا
 •  شمس لاله
 • شیخی کشکولی اعظم
 • شیری دهکردی سمانه
 • صادقی مهشید
 • صالحی نژاد الهام
 • صرافیان قزوینی پور غزاله
 • ضیغمی عطیه
 • طهماسبی مینا
 • ظهوریان ملیکا
 • عبدالملکی حدیث
 • عبدیان سولماز
 • عسکری عبدالله
 • عشرت خواه سالار
 • عطاری شیما
 • عظیمی نازی
 • علیزاده روجا
 • غفاری سیده زهره
 • غلامی مطهره
 • غلامی هنگامه
 • فاضل کوثر
 • فرح نیا فاطمه
 • قربانی هاله
 • قلعه نوعی مهسا
 • کاوسی حیدری نرگس
 • کردونی نگار
 • کشاورز بابایی نژاد شهرکی سمیه
 • کلاته عربی زکیه
 • گودرزی مبینا
 • لاله ارمغان
 • مجتهدی مقدم ساناز
 • محبوب الهام
 • محمدکریمی فاطمه
 • محمدمیرزایی محسن
 • محمدی فریبا
 • مروج شقایق
 • معصومی حدیثه
 • مقصودلو دنیا
 • ملتجی گلبن
 • منصوری هانیه
 • میری انوشه
 • نادری نسرین
 • نارستان سارا
 • ناظر فرهنگ
 • نسیم حمید
 • نصیری هدیه
 • نظری برون اعظم
 • نعمتی ایمان
 • نوذری طیبه
 • نوری زاده کازرونی هاله
 • واضحی مقدم اعظم
 • وحدتی نژاد سحر
 • وفاکیش توحیدی زینب
 • هاشم منیری سیده الناز
 • هوشمند نرگس
 • یعقوبی آرام
 • یعقوبی نیا الهه